Er is nogal wat veranderd voor ondernemers in 2017

Foto ANPOndernemen bestaat voor een groot deel uit jezelf overgeven aan allerlei regeltjes. En natuurlijk veranderen die ook nog eens bijna jaarlijks. Ook voor 2017 is er nogal wat veranderd voor ondernemers.

DFT Kennis zet eens een paar van die veranderingen op een rijtje.

Elektronisch factureren

Een belangrijke wijziging is die van het verplicht elektronisch factureren aan de overheid. Alle ondernemers die producten aan de overheid leveren, moeten nu bij een nieuwe inkoopovereenkomst verplicht een elektrische factuur sturen.

Dat kan op drie manieren. Ondernemers kunnen elektronisch factureren via een eigen aansluiting op Digipoort, of vanuit hun eigen boekhoudsoftware via Simplerinvoicing, of via het leveranciersportaal van de Rijksoverheid.

Langer doorwerken

Voor degenen die snakken naar hun pensioen is er slecht nieuws. Er zal langer doorgewerkt moeten worden. In 2012 werd besloten de AOW-leeftijd te koppelen aan de levensverwachting van mensen. Hoe hoger die wordt, hoe langer mensen moeten werken. En dat betekent dat de AOW-leeftijd omhoog is gegaan naar 65 jaar en negen maanden. Volgend jaar zal de AOW-leeftijd 66 jaar bedragen, in 2021 67 jaar om in 2022 uit te komen op 67 jaar en drie maanden.

Minder loon voor jezelf

Dit klinkt niet direct positief, maar is het wel. Directeuren en eigenaren van een start-up zijn niet langer verplicht om zichzelf een belastbaar salaris van 44.000 euro te geven. Ze mogen zichzelf de eerste 3 jaar met een minimumloon belonen. Zo blijft er meer geld over om te investeren in de onderneming.

Geen rare boetes

Er gelden inmiddels nieuwe maatregelen tegen schijnconstructies.

In januari is het laatste deel van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) ingevoerd.

Werkgevers moeten nu het volledige minimumloon betalen. Constructies waarbij zij minder betalen, zijn verboden. Er mogen bijvoorbeeld niet ten onrechte maaltijdkosten, boetes voor vloeken of roken onder werktijd of verzekeringspremies worden ingehouden.

Alleen de volgens de wet verplichte of toegestane bedragen mogen nog worden ingehouden op het minimumloon. Inhoudingen op kosten voor huisvesting en de zorgverzekering zijn nog wel toegestaan.

Werklozen in dienst

Het nieuwe systeem van loonkostenvoordelen heeft het voor ondernemers makkelijker gemaakt om langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dan geldt namelijk het lage-inkomensvoordeel (LIV).

Door deze financiële vergoeding blijven de loonkosten laag voor werknemers die tussen de 100 en 125 procent van het minimumloon verdienen. De Belastingdienst keert de vergoeding op basis van gegevens van UWV automatisch uit.

Extra geld voor ontwikkeling

Bedrijven die willen innoveren en doorgroeien, kunnen een deel van de loonkosten vergoed krijgen. Dit geldt ook voor uitgaven aan onderzoeksprojecten of andere kosten. Dat gaat via de regeling WBSO. Er is extra budget van ruim een miljoen euro beschikbaar voor onderzoek en ontwikkeling via deze regeling.

Deel op social media

Meld u aan voor onze nieuwsbrief