Collegereeks leidinggeven aan Netwerken

Aanmelden
  • U weet hoe u inspirerend netwerkleiderschap vorm kunt geven
  • U weet welke eisen netwerkorganisaties aan leiders stellen
  • U krijgt praktische handvatten voor leiderschap in netwerken
  • U gaat naar huis met een dosis inspiratie
  • U bent in het bezit van een deelname certificaat van Nyenrode Business Universiteit

  • Dag 1: 21 november 2017, 15.30uur -19:00uur
  • Dag 2: 28 november 2017, 15.30uur -19:00uur
  • Dag 3: 12 december 2017, 15.30uur -19:00uur
  • Dag 4: 19 december 2017, 15.30uur -19:00uur
Bekijk volledige details

Sprekers

Prof. dr. Bob de Wit

Hoogleraar strategic leadership en co-directeur Strategy Center

Prof. dr. Annemieke J.M. Roobeek

Hoogleraar Strategie en Transformatie Management en directeur-oprichter van MeetingMoreMinds

Prof. dr. Thijs Homan

Bedrijfskundige en hoogleraar Change and Implementation aan de Open Universiteit Nederland

Prof. dr. André Wierdsma (Emeritus)

Hoogleraar ‘Organiseren en Co-creëren’ aan Nyenrode Business Universiteit en auteur van diverse managementboeken

Bij de prijs inbegrepen

  • 1695 excl

Locatie

Nyenrode business universiteit Straatweg 25, 3621 BG Breukelen (plattegrond)


Kosten

1695.00p.p. exclusief 21% BTW
Aanmelden

Door veranderende businessmodellen en ontwikkelingen op het gebied van technologie, innovatie en digitalisering zijn samenwerkingen in netwerken van een steeds groter belang voor organisaties. Het vermogen tot co-creatie, samenwerken en verbinden is cruciaal. Netwerken vragen een andere oriëntatie. In een klassieke organisatie zit de macht in de top, in een netwerk is er geen sprake van hiërarchie of macht. De vraag die dan opkomt: wat betekent dit voor ons denken over leiderschap in netwerken? Waarin verschilt leiderschap in netwerken van traditioneel leiderschap?

Onderdelen van het programma

College 1 – Het nieuwe landschap, Bob de Wit

De veranderingen die de digitale transformatie in gang heeft gezet, kunnen uiteindelijk grote, overwegend negatieve gevolgen hebben voor de economische en politieke inrichting van de samenleving en uiteindelijk ook de menselijke soort. Door digitale technologieën en robotisering zal bijna de helft van de banen in de stabiliserende middenklasse verdwijnen. Toepassing van biotechnologie en kunstmatige intelligentie in menselijke robots kan tot een nieuwe ongelijkheid in de samenleving leiden. De huidige maatschappelijke context is niet berekend op de snelle technologische ontwikkelingen. Bob de Wit pleit daarom voor nieuw strategisch leiderschap, dat in gang gezet moet worden door de volgende generatie. Deze generatie van jonge leiders zou volgens De Wit een krachtige tegenbeweging moeten vormen die de samenleving een aantrekkelijk alternatief toekomstperspectief kan bieden.

 

College 2 – Netwerkleiderschap en ecosystemen, Annemieke Roobeek

In dit college zet Annemieke Roobeek netwerken en hun leiders centraal. In netwerkorganisaties zijn kenniswerkers constant in beweging en actief met

meerdere activiteiten en rollen. Horizontale relaties en kennisverbindingen zijn essentieel om innovatief te kunnen werken en kennis optimaal te benutten. Dit landschap stelt andere eisen aan leidinggevenden. Horizontale netwerkleiders verrichten meerdere activiteiten en spelen meerdere rollen waarbij het vitaal houden van netwerkrelaties een van de meest essentiële taken is.

 

College 3 - Informele dynamieken in netwerken - Thijs Homan

Een nieuwe manier van samenwerken en leidinggeven in netwerken betekent: verandering. Hoe reageren degene in de netwerken hierop? Veranderen heeft immers een groot effect op organisaties: iedereen vindt er iets van. De reacties en meningen worden volgens Homan echter níet gevormd door het plan zelf. Die ontstaan in informele, spontane vertrouwensgroepjes waarin over het veranderplan gepraat wordt. In zijn college leert Thijs Homan u hoe zelforganiserende dynamieken werken. U wordt als deelnemer uitgedaagd om al zijn concepten direct toe te passen op cases uit uw eigen praktijk. Ook krijgt u concrete handvatten voor datgene dat u wél kunt doen. Daarbij is het motto: veranderen als de kunst van het nietsdoen (is heel hard werken).

 

College 4 – 'Co-reërend leiderschap: dynamiek van samenwerking in netwerken', André Wierdsma

Samenwerken in netwerken vraagt een voortdurende afweging van het belang van het deel ten opzichte van het geheel. Elke partij brengt competenties in maar, ook een eigen perspectief en eigen belangen. Identiteit en grensbewaking worden van belang. 

 

In zijn college verteld André op een zeer bevlogen manier over de spanningsbogen van leiders: ruimte geven en begrenzen. Hoe realiseer je focus op een collectieve ambitie? Hoe ontwikkel je vertrouwen? Hoe creëer je in flexibele netwerken een cultuur waarin mensen elkaar aanspreken om kwaliteit te realiseren?

André laat zien aan welke condities moet worden voldaan om tot vruchtbare samenwerking te komen en synergie te realiseren. Doorziet u interactieprocessen en heeft u inzicht in de onderstromen? Wat is uw morele horizon bij uw keuzes? Dit college zet u aan het denken.

Voor wie?

Leidinggevenden, directeuren, ondernemers, beleidsmakers en managers uit zowel de private als de (semi) publieke sector.

 

 

 

 

 

 

Deel op social media

Meld u aan voor onze nieuwsbrief